دریا دادور

ماه پیشانو

اگر هم حوصله نت خواندن ندارد میتوانید از ویدیو های آسان بنوازیم ملودیکافه استفاده کنید:   تجربه نوازندگی خود را با دیگران به اشتراک…