fur elise

ملودیکا و گیتار

ملودیکا


پس از تمرین می توانید با این ویدیو بنوازید . این ویدیو شما را همراهی خواهد کرد

 

نت و آکورد موسیقی fur elise

DD10

 

نت fur elise به همراه تصویر کلید ها

1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 8-8

 

 

تجربه نوازندگی خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

اولین نظر را در خصوص این مطلب بگذارید