چگونه ملودیکا یاد بگیریم؟

ملودیکا می تواند به عنوان یک پیانوی بسیارجمع وجور و قابل حمل  در نظر گرفته شود.این ساز با فشردن کلیدها و دمیدن در آن نواخته می شود. نواختن ملودیکا به خاطر کلیدهای آن بسیار شبیه به نواختن پیانوست و اگر بتوانید پیانو بنوازید نواختن ملودیکا برایتان بسیار آسان خواهد بود. با توجه به سادگی ملودیکا برای کسانی هم که تجربه نوازندگی با پیانو را ندارند فراگیری چند تکنیک می تواند راهگشا باشد.

  • کلیدهای ملودیکا را با کلیدهای پیانو تطبیق دهید. صفحه کلید ملودیکا در اصل قسمت مختصری از کلید پیانوست.محدوده کلیدها را بیابید.محدوده کلیدهای برخی مدل های ملودیکا در شکل زیر نشان داده شده است.
  • melodica middle c
  • هنگامی که در قمیش ساز می دمید کلیدهای مختلف را فشار دهید و سعی کنید با ساز احساس راحتی کنید.
  • گام دو ماژور را بنوازید.گام دو ماژور متشکل از تمام کلیدهای سفید ساز است.نواختن کلیدهای سفید با شروع از نت دو تا نت دو ی بعدی این گام را تشکیل می دهد. سعی کنید با انگشت گذاری ۱۲۳۱۲۳۴۵ این گام را بنوازید.یعنی نت دو با انگشت ۱، نت ر با انگشت ۲، نت می با انگشت ۳، نت فا با انگشت ۱، نت سل با انگشت ۲، نت لا با انگشت ۳، نت سی با انگشت ۴ و نت دو با انگشت ۵٫
  • 69167-005-bv03-en-us
  • حال سعی کنید با این گام ملودی های ساده بنوازید. از حس خود الهام بگیرید و سعی کنید نغمه ای خلق کنید.
  • اکنون سعی کنید با فشردن چند نت آکورد بنوازید. با فشردن هم زمان سه نت دو، می و سل می توانید آکورد دو ماژور را بنوازید.

آکوردهای دیگری نیز در گام دو ماژور به راحتی قابل نواختن هستند. سی، ر و سل آکورد سل ماژور و دو، فا ، لا آکورد فا ماژور را تشکیل می دهند. ( دو آکورد سل ماژور و فا ماژور برای نواختن آسان معکوس شده اند)

  • با افزایش دانش تئوری موسیقی خود که فرم های ساده ای از آن را می توانید از اینجا یاد بگیرید مهارت بیشتری در نواختن و ساخت آکوردها خواهید یافت.
  • اگر حوصله نت خواندن هم ندارید می توانید از ویدئو های آسان بنوازیم این سایت برای نواختن ملودی های مختلف استفاده کنید.

2 Comments

پاسخ دهید