مقایسه صدای مدل های مختلف ملودیکا

در این ویدیو صدای مدل های مختلف ملودیکا مقایسه شده است. این مدل ها عبارتند از:

Calvietta

Suzuki Melodeon M۳۷

Victoria Vibrandoneon MKII

Hohner ۳۲ Jubilee

Hohner Student ۳۲

Angel Melodyhorn ۳۷

Hammond Melodion ۴۴ HP

Vintage Hohner Alto

Yamaha P۳۷D

Vintage Hohner Student

Vintage Hohner

Soprano Hohner

Claviola

Victoria Vibrandoneon MKI

نام قطعه:

The Bonny Ship the Diamond

میکروفون:

Neumann U87

 

 

اولین نظر را در خصوص این مطلب بگذارید